Brugervenligt system til behandling af arbejdsmiljøsager

 

APVKVIK hjælper arbejdsmiljøorganisationen (AMO) med at gennemføre effektive og strukturede handlingsplaner og sager.

Systemet holder styr på opgaver/aktiviteter der konkret sættes i gang, hvem der har ansvaret for dem, hvordan de hver især forventes at bidrage, hvilke omkostninger, der er forbundet med handlingen, hvornår de forløber og hvem der informeres. Strukturen formindsker tidsspilde, og skaber en forpligtelse når hvert medlem af team'et er klar over deres individuelle rolle, samt at alle har fået de nødvendige oplysninger og dokumenter samlet et sted, til at sikre projektets succes.

  •  Automatisk opfølgning på de ansvarlige via email notifikation
  •  Nem og overskuelig prioritering af indsatsområderne med farver
  •  Indrag hele sikkerhedsorganisationen i udarbejdelsen via adgangsbegrænsning
  •  Publicer på Medarbejderportalen til dokumentation, opfølgning og involvering
  •  Opret handlingsplaner direkte fra en undersøgelses resultater
  •  Nem rapportering til ledelse og Arbejdstilsynet

Opret gratis prøvekonto  - det er gratis og tager 1 minut, eller ring 70 222 455