APVKVIK Enterprise er et komplet online værktøj til belysning af arbejdsmiljøforhold i større virksomheder med en kompleks fordeling af arbejdspladstyper.

Virksomhedens mange forskellige typer arbejdspladser og individuelle behov for arbejdsmiljøbelysning, samles i eet værktøj, men behandles på individuel basis.

APVKVIK Enterprise er ideelt til virksomheder der ønsker egen, fuldt fleksibel APV løsning. Indhold udarbejdes og fastlægges af den enkelte virksomhed, og opfølgning sker f. eks over virksomhedens intranet. Fuld brugeruddannelse og dokumentation, samt mulighed for at skabe adgang til eksterne konsulenter.

Du vil med minimal adminstrativ og tidsmæssig indsats, opnå belysning af alle relevante og lovmæssige arbejdsmiljøforhold på jeres pågældende områder.

 •  Pris baseret på 4,00 kr per medarbejder, og på betaling for minimum 350 medarbejdere
 •  Ubegrænset antal samtidige undersøgelser (inklusiv statistik per afdeling eller lokation)
 •  Helpdesk, vidensbase og opstart inkluderet
 •  Alle standard undersøgelse skabeloner/spørgeskemaer på alle tilgængelige sprog
 •  Oversæt nemt egne undersøgelser til engelsk, tysk, litauisk, polsk, rumænsk, russisk eller svensk.
 •  Ubegrænset antal administratorer
 •  Mulighed for at oprette egne spørgsmål og undersøgelse skabeloner/spørgeskemaer
 •  Medarbejderportal med skabeloner til arbejdsmiljøpolitik, arbejdspladsbrugsanvisninger m.v.
 •  Sletning af individuelle besvarelser i undersøgelser
 •  Sprogversionering af undersøgelser (inkl. Google Translate kladde)
 •  Adgangsbegrænsning på medarbejderportal, handlingsplaner og undersøgelser
 •  Oprettelse af administratorer og styring af roller/rettigheder
 •  Import af medarbejdere, administratorer, afdelinger og lokationer
 •  IP whitelisting/blacklisting til komplet afgrænsning af adgang

Sammenlign pakker og funktionaliteter