Birgit Ritter

Sådan skaber I trivsel på arbejdspladsen

Skrevet af Birgit Ritter 7 May 2019 - 3:55pm
Vi har bedt stressekspert Birgit Ritter fortælle om hvordan hun arbejder med forbedring af trivslen i virksomheder. Trivsel på arbejdspladsen er alfa omega både for medarbejdere og arbejdsgivere. Alt for mange virksomheder lider store økonomiske tab på grund af faktorer som kan skyldes manglende trivsel på arbejdspladsen. Manglende trivsel kan give øget sygefravær, lavere produktivitet, ringere kvalitet af arbejdet, flere fejl i arbejdet, nedsat kreativitet samt øgede udgifter i forbindelse med større personaleomsætning. Det kan der laves om på hvis du integrerer trivsel som en del af...

Læs mere

Kemisk APV og APVKVIK

Skrevet af Ture Wibrand 5 May 2019 - 5:25pm
Arbejdstilsynet har bekendtgjort at de ikke længere finder kravet om udarbejdelse af APB’er (Arbejdspladsbrugsanvisninger) tidssvarende. Kravet om udarbejdelse af APB ophæves således. Der vil i stedet komme et øget fokus på den kemiske risikovurdering (den kemiske APV) og et øget fokus på oplæring og instruktion i brug af farlige og sundhedsskadelige kemikalier. De nye regler træder i kraft den 1. juli 2019. Alle virksomheder, der anvender kemi, er omfattet. Vurderingen skal dække al kemi, der håndteres, herunder mellemprodukter og affald, hvilket er produkter, der ikke nødvendigvis har et...

Læs mere

Er det i år der skal laves APV?

Skrevet af Ture Wibrand 9 Jan 2019 - 5:36pm
I 2018 var der 21.193 tilsynsreaktioner fra Arbejdstilsynet, og godt 25% af disse handlede om manglende APV.

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår 2019

Glædelig jul og godt nytår

Skrevet af Ture Wibrand 18 Dec 2018 - 2:48pm
Endnu et år er gået, hvor APVKVIK har hjulpet danske virksomheder med at forbedre deres arbejdsmiljø.

Læs mere